Brúsenie na guľato

Informácie

Brúsenie na  hrotovej brúske na guľato brúska TOS 2Ud-500  s maximálnymi rozmermi brúsenia
d = 100 mm a dĺžkou 500 mm.
Na brúske je možné brúsiť aj otvory.

Zobraziť príslušný stroj