Konvenčný sústruh Tos S 18RA

Podrobnosti

obežný priemer nad lôžkom: 380 mm

obežný priemer nad suportom:

215 mm

vzdialenosť hrotov: 750 mm

max. hmotnosť obrobku: 300 kg

elektromotor pre pohon vreteníka:

7,5 kW

Zobraziť príslušnú službu